ZGODOVINA NAŠEGA PODJETJA

Z našo dejavnostjo smo začeli leta 1995 po zaprtju predstavništva EniChem v Kopru.

Več kot deset let smo delovali kot agent Polimeri Europa (danes Versalis) za prodajo polietilena, osnovnih kemikalij in stiren monomera na območju nekdanje Jugoslavije.

Hkrati smo razvili odnose z več italijanskimi proizvajalci in distributerji na področju plastičnih surovin, ki dopolnjujejo našo osnovno dejavnost.

Odlikuje nas poznavanje trga in kupcev. Le-te povezujemo s kvalificiranimi dobavitelji, ki ne ponujajo le želenega materiala, temveč predvsem tehnične in razvojne rešitve. V primeru specifične zahteve lahko zagotovimo tudi delavnice in usposabljanje po meri.

Vedno smo sledili potrebam naših kupcev in prepoznali nove trende s poudarkom na trajnostne rešitve in nove vrste plastičnih materialov, ki bodo nadomestili navadno plastiko, kot so biorazgradljivi materiali, eno plastne ogljikove nanocevke, posebne dodatke, pa tudi stroje za predelavo plastičnih materialov .

Usposobljenost, razpoložljivost in prijaznost našega osebja v svojem pristopu k delu so naše vrednote. Ti temelji so in bodo veljali za sedanjo in prihodnjo generacijo, kar podjetju omogoča, da še naprej zagotavlja našim strankam zadovoljevanje njihovih potreb.